Lịch sử duyệt web là thông tin trình duyệt lưu trữ trên PC khi bạn lướt web. Lịch sử này bao gồm thông tin bạn nhập vào các biểu mẫu, mật khẩu và các trang bạn đã truy cập. Vậy làm cách nào để quản lý và xóa lịch sử trình duyệt trên Cốc Cốc, hãy cùng mình tìm hiểu thông qua bài viết này nhé!

1. Lịch sử trình duyệt là gì?

Lịch sử duyệt web đề cập đến danh sách các trang web mà người dùng đã truy cập, cũng như siêu dữ liệu liên quan như tiêu đề trang và thời gian truy cập. Nó thường được lưu trữ cục bộ bởi các trình duyệt web nhằm cung cấp cho người dùng một danh sách lịch sử để quay lại các trang đã truy cập trước đó.

Lịch sử duyệt web có thể phản ánh sở thích, nhu cầu và thói quen duyệt web của người dùng. Lịch sử trình duyệt thường lưu trữ:

- Địa chỉ và thời gian chính xác bạn truy cập vào website nào.

- Một số mật khẩu mà bạn đã nhấp vào tự động lưu trên trình duyệt.

- Các biểu mẫu tự động điền.

- Các dữ liệu tải xuống.

Tất cả các trình duyệt phổ biến hiện nay đều có chế độ duyệt web riêng tư, trong đó lịch sử duyệt web không được ghi lại. Nhờ đó, những người khác sử dụng chung thiết bị sẽ không nhìn thấy hoạt động của bạn.

2. Cách xóa lịch sử trình duyệt web trên Cốc Cốc

Cách xóa dữ liệu lịch sử duyệt web trên trình duyệt di động

Bước 1: Trên trình duyệt Cốc Cốc mobile > Chọn biểu tượng Hộp công cụ bên dưới (3 dấu gạch ngang).

Bước 2: Chọn Xóa lịch sử trình duyệt.

Ở đây bạn có thể lựa chọn thời gian xóa (mục Phạm vi thời gian) và loại dữ liệu muốn xóa bao gồm:

- Lịch sử duyệt web

- Cookie và các dữ liệu trang web khác

- Tệp và hình ảnh được lưu trong bộ nhớ đệm

- Mật khẩu đã lưu

- Tự động điền dữ liệu

- Cài đặt trang web

Bước 3: Sau khi lựa chọn hoàn tất > Nhấn Xóa dữ liệu duyệt web.

Cách xóa dữ liệu lịch sử duyệt web trên trình duyệt máy tính

Bước 1: Trên trình duyệt Cốc Cốc > Chọn biểu tượng Cốc Cốc.

Bước 2: Chọn Lịch sử.

Bước 3: Cửa sổ mới hiện lên > Trong tab Lịch sử nhấn nút Xóa dữ liệu duyệt web.

Bước 4: Cửa sổ Xóa dữ liệu duyệt web xuất hiện > Chọn Nâng cao để xóa chi tiết các mục muốn xóa.

Nhấn vào nút xổ xuống ở mục Phạm vi thời gian để lựa chọn thời gian xóa:

- Giờ vừa qua

- 24 giờ vừa qua

- 7 ngày qua

- 4 tuần qua

- Từ trước đến nay

Tiếp theo lựa chọn loại dữ liệu muốn xóa, bao gồm:

- Lịch sử duyệt web

- Lịch sử tải xuống

- Cookie và các dữ liệu trang web khác

- Tệp và hình ảnh được lưu trong bộ nhớ đệm

- Mật khẩu và các dữ liệu đăng nhập khác

- Dữ liệu tự động điền vào biểu mẫu

- Dữ liệu ứng dụng lưu trữ trên máy chủ

- Cài đặt trang web

Bước 5: Sau khi đã hoàn tất lựa chọn > Nhấn Xóa dữ liệu web.

Trên đây là cách quản lý và xóa lịch sử trình duyệt web trên Cốc Cốc. Ngoài ra Cốc Cốc còn có tính năng duyệt web riêng tư giúp bạn truy cập mà không lưu lại những thông tin như lịch sử duyệt web, cookie và dữ liệu trang web, thông tin đã nhập trong biểu mẫu…